MENU

Portfoliomanagement

Samen werken aan betere doelen

Portfoliomanagement verandert met de invoering van een agile manier van werken. Kort gezegd bepaalt het portfoliomanagement welke strategische initiatieven er als eerste opgepakt worden en waar de teams mee aan de slag gaan. Het portfolio managementteam kent, afhankelijk van het gekozen Agile framework, rollen als Product owners, Product managers, Epic Owners en/of Enterprise Architects zoals uit SAFe 5.0.

Veranderingen door agile die het portfoliomanagement beïnvloeden

Laten we eerst kort in gaan op wat portfoliomanagement doet. Kort gezegd zorgt dit management ervoor dat er op het gebied van het doorvoeren van de agile werken de juiste initiatieven opgepakt en uitgevoerd worden. Constant wordt er daarbij gerevalueerd wat de prioriteiten zijn. Zo bepaalt portfoliomanagement wat de lange- en korte termijndoelen zijn en dat initiatieven binnen de beschikbare capaciteit worden uitgevoerd. Omdat het portfoliomanagement een grote verantwoordelijkheid draagt op het gebied van agile werken is het van belang dat de leden van het team over een uitgebreide kennis van het systeem beschikken.

portfoliomanagement management
bepaalt de korte- en lange termijndoelen

Om de basisprincipes van de agile manier van werken ook binnen het portfoliomanagement goed door te voeren zullen er ingrijpende veranderingen moeten plaatsvinden. De dynamiek verandert omdat de organisatie werkt met korte cycli en constante feedback mogelijkheden. Het is daarom van belang om ook andere onderdelen binnen het bedrijf voorlichting te geven over de doelen en taken van het portfolio managementteam. ABB kan hierbij de nodige ondersteuning bieden.

Belangrijke voorwaarden voor correct portfoliomanagement met agile

Dit zijn drie kernpunten die belangrijk zijn voor het voeren van een goed portfoliomanagement:

  • Een vast team. Werken met een vast team binnen portfoliomanagement. Uiteraard kunt u ervoor kiezen om bestaande medewerkers aan te stellen als agile medewerkers of om nieuw gespecialiseerd personeel aan te trekken. ABB kan deskundig personeel detacheren voor een korte of langere periode.
  • Goed communiceren en consensus creëren. Het is cruciaal dat er geen polarisering ontstaat omtrent te stellen prioriteiten en dat er onderling consensus bereikt wordt, in plaats van dat er beslissingen worden genomen op basis van slechts een meerderheid. Dit begint al met het aanleren van de nodige teamvaardigheden.
  • Alleen zo wordt er stabiel portfoliomanagement gevoerd en worden doelen daadwerkelijk bereikt. Ook bij het bevorderen hiervan kan ABB de nodige ondersteuning bieden.
  • Continue re-evaluatie. Het is belangrijk om regelmatig met het team en relevante stakeholders om de tafel te gaan zitten om de resultaten, het agile proces zelf en eventuele problemen te bespreken. Dit geeft de mogelijkheid om op korte termijn doelen te re-evalueren. Deze gezamenlijke bespreking vindt bijvoorbeeld plaats tijdens een portfolio sync.

Wat kan ABB voor uw organisatie betekenen op dit gebied?

Wij hebben alle kennis in huis voor het correct doorvoeren van een agile programma bij uw organisatie. Ook ondersteunen wij bij het leren gebruiken van noodzakelijke tools, zoals een portfolio canvas, middelen om strategische thema’s vast te leggen en het vastleggen van het financiële beleid.

Wij hebben de kennis,
ondersteunen en leveren de middelen.

Bij Agile Business Builders zijn wij ons ervan bewust dat een agile programma voor ieder bedrijf uniek is en helemaal aangepast aan de wensen en behoeftes van de organisatie. Neem daarom contact met ons op voor de mogelijkheden!

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever op op het succes wat we samen gaan halen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

YOWYO!

You Own What You Observe

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Agile Business Builders

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
info@agilebb.nl+31 (0)20 2619 491

In 2020 is Agile Business Builders onderdeel geworden van de Lagant Groep. Lees meer.

Andere Lagant websites

LagantIPMA CompactPRINCE2 CompactVerandergids
© 1991-2021 Agile Business Builders | Alle rechten voorbehouden
Webdesign
Top