MENU

Agile Transformatie Monitor

Agile Business Builders in samenwerking met PRISMA voor Organisaties

Agile meten?

Een agile transformatie is een grote investering. Het is logisch dat je wilt weten of je op de goede weg bent en of agile oplevert wat er van tevoren van verwacht werd. Er zijn veel instrumenten die de agile volwassenheid meten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het verloop van de burn down chart, de velocity, het aantal impediments en de tevredenheid van het team en de stakeholders. Deze informatie kan relevant zijn om de zelforganisatie binnen het team te vergroten op het gebied van agile werken. Het geeft alleen geen inzicht in het grotere geheel, namelijk de voortgang van de agile transformatie in relatie tot de strategische doelstellingen.

Agile Transformatie Monitor

Agile Business Builders heeft in samenwerking met PRISMA voor Organisaties de Agile Transformatie Monitor ontwikkeld. Deze monitor geeft inzicht in hoeverre agile bijdraagt aan de wendbaarheid van de organisatie om altijd een uitzonderlijke klantbeleving te kunnen leveren. Hiervoor gebruiken wij onder andere het Service Excellence model.

De Agile Transformatie Monitor laat zien waar de organisatie nu staat in relatie tot de geformuleerde doelstellingen om tot een uitzonderlijke klantbeleving te komen. Hierdoor is inzichtelijk in hoeverre de agile transformatie bijdraagt aan het verbeteren van de klantbeleving en welke stappen er nog genomen moeten worden.

De Agile Transformatie Monitor biedt de mogelijkheid tot een integrale en gelijktijdige aanpak van ontwikkeling op individueel, team en organisatie niveau. Hierdoor krijg je handvatten om het transformatieproces verder vorm te geven en te blijven monitoren, zodat je continu weet of de transformatie bijdraagt aan de strategische doelstellingen.

De monitor bestaat uit drie deelgebieden:

  1. De Organisatie Monitor
  2. De Leiderschap Monitor
  3. De Team Monitor

Elke monitor bestaat uit meerdere modellen en onderliggende niveaus. De analyse hiervan resulteert in een of meerdere overzichtelijke dashboards per monitor.

Organisatie Monitor

De Organisatie Monitor geeft inzicht in de mate waarin de organisatie op weg is naar een uitzonderlijke klantbeleving volgens het Service Excellence model. Het model maakt inzichtelijk in hoeverre de organisatie in staat is om een persoonlijke en verrassende klantbeleving te bieden. De weergave geeft inzicht in de voortgang op de agile transformatie doelstellingen om tot een klantgerichte en wendbare organisatie te komen.

De Organisatie Monitor laat zien hoe de interne cultuur & organisatiestructuur constructief bijdragen aan een klantgerichte & wendbare organisatie.

Het Service Excellence model kent vier resultaatgebieden; strategie, cultuur, innovatie en operatie. Deze resultaatgebieden zijn opgebouwd uit negen bouwstenen. Hierdoor kun je groeiversnellers en groeibegrenzers in de organisatie identificeren, benutten en daarmee duurzame team- en organisatieontwikkeling richting geven en in de tijd monitoren.

Leiderschap Monitor

De Leiderschap Monitor gaat over het leiden van jezelf, de teams en de organisatie om tot een klantgerichte en wendbare organisatie te komen.

In jouw rol als agile leider streef je naar verantwoordelijkheid laag in de organisatie, met zelfstandig werkende teams en een cultuur van eigenaarschap.

De leiderschapsmonitor is een individuele weergave en geeft inzicht in jouw huidige niveau van negen agile leiderschap competenties en de bijbehorende principes. Het geeft je inzicht in jouw persoonlijk leiderschap en de mate waarin je in staat bent teams te motiveren en te leiden richting zelforganisatie. In de monitor wordt zowel het huidige competentie niveau als het groeipotentieel aangegeven. Aan de hand van de monitor kunnen we samen een ontwikkelpad bepalen dat als leidraad dient voor agile leiderschap coaching.

Team monitor

De Team Monitor is een belangrijke aanvulling op de Organisatie Monitor en de Leiderschap Monitor. De Team Monitor biedt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de dynamieken, binnen het team en de omgeving waarbinnen het team acteert, die van invloed zijn op de agile transformatie.

De Team Monitor geeft inzicht in de mate van betrokkenheid van het team en de voorkeurshouding en communicatiestijlen om de omgeving positief te beïnvloeden. Daarnaast geeft het inzicht in het onderliggende systeem van veroorzakende en instandhoudende factoren waardoor flow of weerstand ontstaan. Wanneer je deze factoren kent en begrijpt, weet je hoe je individueel en als team kunt groeien om samen de strategische doelstellingen te realiseren.


Benieuwd hoe jouw Agile Transformatie ervoor staat en hoe je kunt versnellen?

Op basis van de eerste uitkomst van de Agile Transformatie Monitor gaan wij samen per monitor de diepte in om te bepalen welke stappen er nog nodig zijn om de agile transformatie tot een succes te maken.

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

YOWYO!

You Own What You Observe

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Agile Business Builders

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
info@agilebb.nl+31 (0)20 2619 491

In 2020 is Agile Business Builders onderdeel geworden van de Lagant Groep. Lees meer.

Andere Lagant websites

LagantIPMA CompactPRINCE2 CompactVerandergids
© 1991-2021 Agile Business Builders | Alle rechten voorbehouden
Webdesign
Top