MENU

Agile Transformatie Monitor

Agile Business Builders in samenwerking met REVEALZ voor Organisaties

Agile meten?

Een agile transformatie is een grote investering. Het is daarom logisch dat je continu wilt weten of je op de goede weg bent en of agile oplevert wat er van tevoren van verwacht werd. Er zijn veel instrumenten die de agile volwassenheid meten. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar het verloop van de burn down chart en de tevredenheid van het team en de stakeholders. Deze informatie kan relevant zijn om de zelforganisatie binnen het team te vergroten op het gebied van agile werken. Het geeft alleen geen inzicht in het grotere geheel, namelijk de voortgang van de agile transformatie in relatie tot de strategische doelstellingen.

Agile Transformatie Monitor

Lagant Business Builders heeft in samenwerking met Revealz de Agile Transformatie Monitor ontwikkeld. Deze monitor geeft inzicht in hoeverre agile bijdraagt aan de wendbaarheid van de organisatie om altijd en overal een uitzonderlijke klantbeleving te kunnen leveren. Hiervoor gebruiken wij onder andere het Service Excellence toetsingskader.

De Agile Transformatie Monitor laat zien waar je organisatie nu staat in relatie tot de geformuleerde doelstellingen om tot een uitzonderlijke klantbeleving te komen. Hierdoor is inzichtelijk in hoeverre de agile transformatie bijdraagt aan het verbeteren van de klantbeleving en welke stappen er nog genomen moeten worden.

De Agile Transformatie Monitor biedt de mogelijkheid tot een integrale en gelijktijdige aanpak van ontwikkeling op individueel, team en organisatie niveau. Hierdoor krijg je handvatten om het transformatieproces verder vorm te geven en te blijven monitoren, zodat je continu weet of de transformatie bijdraagt aan de strategische doelstellingen.

De Agile Transformatie Monitor bestaat uit drie GROEI kompassen:

  1. Het Service Excellence GROEI Kompas
  2. Het Leiderschap GROEI Kompas
  3. Het Team GROEI Kompas

Elke GROEI kompas bestaat uit meerdere modellen en onderliggende niveaus. De analyse hiervan resulteert in een of meerdere overzichtelijke dashboards per kompas.

Organisatie Kompas

Het Service Excellence GROEI Kompas geeft inzicht in de mate waarin de organisatie op weg is naar een uitzonderlijke klantbeleving volgens het Service Excellence toetsingskader. Het Service Excellence GROEI Kompas maakt inzichtelijk in hoeverre een organisatie in staat is haar klanten, burgers, patiënten of studenten een persoonlijke en verrassende emotionele beleving te bieden. Het Service Excellence GROEI Kompas geeft inzicht in je positie en de voortgang in het groeiproces naar een 24/7 klantgerichte en wendbare organisatie.

Het Kompas laat zien of en in welke mate je organisatiecultuur & organisatiestructuur elkaar versterken en constructief bijdragen aan de strategie om een klantgerichte & wendbare organisatie te worden.

Het Service Excellence toetsingskader kent vier resultaatgebieden; strategie, cultuur, innovatie en operatie. Deze resultaatgebieden zijn opgebouwd uit negen bouwstenen. Hierdoor kun je met behulp van het Service Excellence GROEI Kompas de groeiversnellers en groeibegrenzers van jouw eigen organisatie identificeren en benutten. Daarmee kun je op een duurzame wijze richting en invulling geven aan de benodigde team- en organisatieontwikkeling en de effecten ervan in de tijd monitoren.

Leiderschap Kompas

Het Leiderschap GROEI Kompas gaat over het leiden van jezelf, de teams en de organisatie teneinde met elkaar een klantgerichte en wendbare organisatie in zowel de fysieke als online wereld te realiseren.

In jouw rol als agile leider streef je naar verantwoordelijkheid laag in de organisatie, met zelfstandig werkende teams en een cultuur van eigenaarschap.

Het leiderschap kompas is een individuele weergave en geeft inzicht in jouw huidige niveau van negen agile leiderschap competenties en de drie bijbehorende principes. Het geeft je inzicht in jouw persoonlijke leiderschap ontwikkelpotentieel en de mate waarin je in staat bent teams te motiveren en te leiden richting zelforganisatie. In het Leiderschap GROEI Kompas wordt zowel je huidige competentieniveau als jouw groeipotentieel aangegeven. Aan de hand van het Leiderschap GROEI Kompas kunnen we samen een ontwikkelpad bepalen dat als leidraad dient voor agile leiderschap coaching.

Team GROEI Kompas

Het Team GROEI Kompas is een belangrijke aanvulling op het Service Excellence GROEI Kompas en het Leiderschap Kompas. Het Team GROEI Kompas biedt een uitgebreid en diepgaand inzicht in de dynamieken binnen het team en met de omgeving waarbinnen het team acteert. Inzichten die van fundamentele invloed zijn op een maatwerk agile transformatieproces op individueel, team en organisatieniveau.

Het Team GROEI Kompas geeft inzicht in de mate van betrokkenheid van het team, hun voorkeurshouding en communicatiestijlen om hun omgeving positief te beïnvloeden. Daarnaast geeft het inzicht in het onderliggende systeem van veroorzakende en instandhoudende factoren waardoor flow of weerstand ontstaat. Wanneer je deze factoren in de dagelijkse praktijk (h)erkent en begrijpt, weet je hoe je individueel en als team kunt groeien om samen de eigen strategische doelstellingen te realiseren en zo direct bij te dragen aan enthousiaste en loyale klanten, betrokken en klantgerichte medewerkers, excellente service prestaties en een excellente reputatie en financiële resultaten als direct gevolg van een uitzonderlijke klantbeleving. 

De Agile Transformatie Monitor maakt maatwerk interventies tot op afdelings- en team niveau mogelijk en voorkomt dat met dezelfde ‘veranderhagel’ op alles en iedereen geschoten wordt.


Benieuwd hoe jouw Agile Transformatie ervoor staat en hoe je kunt versnellen?

Op basis van de eerste uitkomst van de Agile Transformatie Monitor gaan wij samen per kompas de diepte in om te bepalen welke stappen er nog nodig zijn om de agile transformatie tot een succes te maken.

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top