MENU

Agile coach als verbindende factor

Door Motivista
|
Lezen in: 2 minuten

Agile coach als verbindende factor: Agile coaching gaat over mensen. Bij de implementatie van Agile werken gaat de eerste aandacht vaak uit naar de processen. Door deze focus wordt minder aandacht gegeven aan de menselijke kant. Daarom gaat onze Agile coaching vooral over mensen. Immers, als je niet in staat bent de mensen te bewegen naar een andere manier van werken, zal je je doel niet bereiken. Dat is waar een goede Agile coach voor staat.

Maar wat is een goede Agile coach?

Een goede Agile coach is iemand die:

  • Vaardigheden heeft om mensen in beweging te krijgen.
  • Goed kan omgaan met weerstand en deze ook kan weghalen.
  • Het potentieel van ieder individu ziet en goed inzet.
  • De cultuur van de organisatie begrijpt.
  • De verbinding weet te leggen tussen missie, visie en uitvoering.
  • Teams helpt om elkaars verschillen te begrijpen en deze positief in te zetten.
  • Vertrouwen schept en de mens als uitgangspunt neemt en niet het proces.

Proceskennis of mensenkennis?

De realiteit is dat niet altijd de juiste mensen op een veranderproces worden gezet. Coaches die alleen oog hebben voor ‘het proces’ en op papier alles van Agile methodieken als LEAN en Scrum weten, blijken niet altijd de gewenste verandering te bereiken. Vaak door het ontbreken van ‘zachte’ menselijke vaardigheden. Coachen is dus iets anders dan alleen maar een proces volgen, daarmee onderscheiden wij ons. In elke organisatie heb je immers te maken met verschillende mensen. De kracht ligt in deze verschillen te leren begrijpen, zodat teamleden elkaar aanvullen en samen een goed resultaat neer kunnen zetten.

De agile coach als verbindende factor

In een goed veranderproces zal een Agile coach zoveel mogelijk het team helpen om zichzelf te organiseren. Tegelijkertijd kan hij ook de verbindende factor zijn tussen de verschillende teams en het hogere management, waarbij het management de richting aangeeft en de teams zelf over het ‘hoe’ gaan. Dat levert voor de teams en het management een mooie win-win op, waarbij strategie en uitvoering naadloos in elkaar overgaan.

Werkwijze

Om teams beter inzicht te geven in hun manier van samenwerken en in welke volwassenheidsfase ze zitten, heeft ABB een Team Dynamics model ontwikkelt. Dit model is gebaseerd op een combinatie van het gedachtengoed van Lencioni en Tuckman. Het gaat hierbij om het geven van vertrouwen, het vrij kunnen spreken zonder angst om aangevallen te worden en de verschillende fases dat een team doorloopt.

Intensieve betrokkenheid en het nemen van gefundeerde beslissingen kan niet zonder vertrouwen. Vertrouwen betekent ook dat je elkaar aanspreekt op de voortgang van hetgeen samen is overeengekomen. Conflicten en confrontaties zijn immers uiterst productief, want zonder dit kan er geen verandering plaatsvinden. Dat is het basisbeginsel om de kennis en expertise van teamleden optimaal in te zetten en hen verantwoordelijkheid te laten nemen om samen tot mooie en vernieuwende resultaten te komen.

De begeleiding van dit proces maakt het verschil tussen een coach en een goede coach.

Ook vanuit de mens veranderen?

Bij Agile Business Builders hebben al onze mensen ervaring met zowel de harde als zachte kant van veranderen.

Wil jij jouw coach vaardigheden verder ontwikkelen? Klik hier voor ons aanbod.

Koffie of champagne?

Brainstormen zonder koffie is als bezinning zonder groene thee. Of proost je liever alvast op het succes dat we samen gaan behalen?
Neem contact met ons op voor een afspraak

Wij zijn bezorgers van positieve impact. We dagen uit, verbinden en stimuleren mensen om zelf in actie te komen en eigen verantwoordelijkheid te nemen. Dit doen we door te focussen op mindset en gedrag, cultuur en leiderschap met onze integrale aanpak.

FOLLOW US ON

Schrijf een reviewEvaluatieformulier trainingen

Motivista

Computerweg 22
3542 DR Utrecht
 
Karin Werlemann
© 1991-2024 Motivista | Alle rechten voorbehouden
Realisatie: Blauwe Nacht
Top